Siltumapgādes un gāzes saimniecības iecirknis

 

Iecirkņa vadītājs Juris Kovšels

Darbinieki  skaits – 8  cilvēki

 

 

 

 

Iecirkņa pamatfunkcija ir siltumsūkņu  darbības nodrošināšana  un temperatūras režīma uzturēšana siltumtrasē un mājas iekšējā  sistēmā, kā arī  kārtības uzturēšana siltumtrasē un radušos bojājumu novēršana.

 

 

Ludzas pilsētas iedzīvotājus ar siltumu nodrošina SIA ,,BIO - ENERGIJA,, ar kuru pilsētas dome ir noslēgusi līgumu.

 

 

Siltumapgādes   un  gāzes  saimniecības  iecirknis  nodrošina  siltumapgādes sistēmas nepārtrauktu darbību. Pirms apkures sezonas uzsākšanas tiek ieregulēta sistēma, veikta hidrauliskā  pārbaude,  siltūmsūkņu    ķīmiskā  vai  mehāniskā  tīrīšana. Nepieciešamības  gadījumos tiek veikta apkures sistēmas atgaisošana

Apkures   sezonā vienu reizi ceturksnī veic  noslēgventiļu, regulējošo  ierīču un filtru pārbaudi un tīrīšanu.

Regulāri veic:

- Sūkņu un    elektrisko   dzinēju  pārbaudi;

- Tiešās darbības regulatoru pārbaudi;

- Elektronisko regulatoru pārbaudi;

- Kontrolmēraparatūras     verificēšanu;

- Kontrolmēraparatūras   darbības  uzraudzību;

- Siltumskaitītāja darbības uzraudzību;

- Skaitītāju rādījumu  fiksēšanu;

- Temperatūras nofiksēšanu dzīvokļos, aktu sastādīšanu, sūdzību pārbaudi;

- Avārijas situāciju novēršanu.