Kontakti

 

Vārds, Uzvārds

Kontakttālrunis

Valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Gutāns

tālr.65707330

Sekretāre

Natālija Rutkovska

tālr.65707330

fax 65707333

email: sia.la@inbox.lv

Tehniskais direktors

Jānis Sviklāns

tālr. 26318125

Finanšu nodaļas vadītāja

Ludmila Kudrjavceva

tālr. 657 07331

Grāmatvedība

 

tālr. 657 07332

Finanšu ekonomists

Rasma Cimermane

tālr. 657 07337

Abonentu daļa

Inese Kuzņecova

tālr. 657 07335

Ūdensapgādes un kanalizācijas iecirknis

Kārlis Mičulis

tālr. 29720659

Autotransporta iecirkņa vadītājs

Intars Dudars

tālr. 29435464

Ielu un ceļu uzturēšanas iecirknis

Oļegs Lapšovs

tālr.26800205

Apzaļumošanas un labiekārtošanas iecirknis

Olga Meirāne

tālr. 28441128

Siltumapgādes iecirknis

Juris Kovšels

tālr. 28233488

Attīrīšanas iekārtas

Kārlis Mičulis

tālr. 28233487

tālr. 25433349

Atkritumu savākšana, bīstamo atkritumu savākšana

Armands Rudovičs

tālr. 65707336

tālr. 28441129

Būvdarbu-namu apsaimniekošanas iecirknis

Viktors Tarasovs

tālr. 26607374

tālr. 25707133

 

Avārijas dienests

Artūrs Aļošins

tālr. 27017710