Ūdensapgādes un kanalizācijas iecirknis

 

Iecirkņa  vadītājs Kārlis Mičulis 

Darbinieku skaits 14 cilvēki

 

Iecirkņa pārraudzībā atrodas 6 ūdenssīstēmas, kas apkalpo konkrētus pilsētas mikrorajonus,

8 artēziskās akas

7        kanalizācijas sūkņu stacijas

5 ūdens atdzelžošanas stacijas

Ārējā ūdensvada tīklu garums pilsētā 21.2 km

Ārējo kanalizācijas tīklu garums sastāda 16.9 km

 

 

Iecirkņa  pamatfunkcijas ir iedzīvotāju apgāde ar ūdeni un kanalizācijas novadīšana uz attīrīšanas iekārtām, kā arī tīklu uzturēšanas  profilaktiskie darbi un  bojājumu novēršana.

Regulāri tiek veikta ārējo ūdensvada tīklu skalošana, ko veic sertificēts speciālists.

 

 

Visos juridisko personu ēku ievada mezglos ir uzlikti ūdens skaitītāji un 90% skaitītāji ir uzstādīti dzīvojamo māju dzīvokļos.

Ūdens skaitītāju rādījumu patiesumu un tehnisko stāvokli pārbauda  kontrolieris, ik pēc  4 gadiem tiek veikta skaitītāju  verificēšana par apsaimniekotāja līdzekļiem.

 

 

 

Rūpējoties  par  pilsētas  iedzīvotāju  labklājību  un  pastāvīgi  tos  nodrošinot  ar  tīru  dzeramo  ūdeni , Eiropas  Savienības  Kohēzijas fonda  līdzfinansētā  projekta  ietvaros  ir  uzbūvēts  dzeramā  ūdens  rezervuārs,  kura  tilpums  600m3 .  No  atdzelžošanas  stacijas  uz  rezervuāru  ūdeni  pārsūknē  divi  sūkni,  savukārt  ūdens  pārsūknēšanai  pa  pilētu  uzstādīti  četri  sūkni,  taču  darbināt  visus  četrus  reizē  nav  nepieciešams.

Diennaktī   strādā  viens  sūknis,  nākamajā  diennaktī – otrs  un  tā  visi  četri  pēc  kārtas.  Avārijas   gadījumos,  lai  nodrošinātu  spiedienu  ūdenssistēmā  automātiski  pieslēgsies  otrs  sūknis,  bet  nepieciešamības  gadījumos,  arī  trešais  un  ceturtais.

 

 

Notekūdeņu  attīrīšanas iekārtas

Vadītājs   Sergejs Lohovs

Darbinieku skaits

 

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ir vispiemērotākās sadzīves un komunālo kanalizācijas  notekūdeņu attīrīšanai.

Ludzas attīrīšanas iekārtu jauda ir 2800m/dn

 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ,,Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā,, ietvaros ir rekonstruētas attīrīšanas iekārtas, paplašināta kanalizācijas  tīklu sistēma, veikta Liepājas ielas notekūdeņu  pārsūknēšanas stacijas rekonstrukcija. Ludzas pilsētas  Ezerkrasta  un Lauktehnikas mikrorajonos  ir izbūvēti jauni  notekūdeņu  pārsūknēšanas staciju pazemes rezervuāri .

Ir uzbūvēts  notekūdeņu attīrīšanas iekārtu priekšattīrīšanas bloks, kurā  izvietotas  2 automātiskās  redeles un rokas redeles uz apvedlīnījām, divkameru aerobs , smilšu ķērājs ar smilšu atdalītāju, tauku uztvērējs, kompresoru telpa ar jauniem  kompresoriem  galvenajam procesam un 2 kompresoriem aerobā smilšu  ķērāja darbībai ,filtra prese, kā arī telpa traktora piekabei, kurā tiek uzkrātas dūņas pēc to apstrādes.