Ielu un ceļu uzturēšanas iecirknis

 

 

Vadītājs   Oļegs Lapšovs

Darbinieku skaits   12 cilvēki

 

 

Iecirkņa pamatfunkcija ir pilsētas ielu un ceļu uzturēšana. Kopējais pilsētas ielu garums sastāda 53 km.

 

Ziemas periodā:

 

Veic ielu attīrīšanu no sniega un kaisīšanu ar smilts-sāls maisījumu. Organizē sniega izvešanu no pilsētas ielām.

 

Vasaras sezonā:

 

Uztur kārtībā pilsētas ielas un ceļus. Veic ielu tīrīšanu un remontu, ceļu greiderēšanu.

Veic ceļu būvniecību, asfalta uzlikšanu, trotuāru ierīkošanu, sagādā smilts

krājumus uzņēmuma bāzē, ko izmanto ielu kaisīšanai ziemas periodā.

Piedalās dažādu projektu realizēšanas darbos kā arī piedalās iepirkumos.

Iecirknis veic arī tranzīta ielu uzturēšanas darbus, ko ieguva konkursa kārtībā. Šo darbu veikšanu finansē  Satiksmes ministrija. Pilsētas ielu uzturēšanu  finansē Ludzas novada dome no autoceļu fonda līdzekļiem.

Uzņēmuma transporta iecirknis nodrošina ar tehniku, kas nepieciešana ielu būvniecības un  uzturēšanas darbu veikšanai.

Piedāvā pakalpojums:

Ceļu un laukumu izbūvi, asfaltbetona noklāšanas un trotuāru uzlikšanas darbus vasaras periodā. Ceļu , ielu un laukumu attīrīšanu no sniega  kā arī sniega izvešanu  ziemas periodā.

 

Visas vasaras garumā iecirknis pielaboja ielas un trotuārus.

 

 

Ielu un ceļu uzturēšanas iecirknis projekta ietvaros veica

Pildas pamatskolas stadiona rekonstrukciju.