Avārijas   dienests

 

Dienesta  vadītājs Artūrs Aļošins

Darbinieku skaits 10 cilvēki t.sk. 2 elektriķi

 

 

 

 

 

Avārijas situācijās dienests novērš bojājumus siltumapgādes sistēmā, ūdensvada un kanalizācijas sistēmā, gāzes saimniecībā un elektroapgādes sistēmā.

 

Avārijas dienesta pakalpojumi avārijas novēršanai ir pieejami 24 stundas  diennaktī ,

Tālr. 27017710