Laipni lūdzam


mūsu


mājas lapā !

 

 

______________

 

DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS REĢISTRĒŠANA

 

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” informē iedzīvotājus, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” mājsaimniecību īpašniekiem  ir pienākums reģistrēt savas decentralizētas kanalizācijas sistēmas.

Plašāka informācija pieejama šeit >>>>.

_______________________________________________________

 

IETEIKUMI DROŠAI RĪCĪBAI ARSADZĪVES ATKRITUMIEMĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ

 

Lai sniegtu drošu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu iedzīvotājiem unmazinātu riskus Covid-19 tālākai izplatībai Latvijas iedzīvotāju vidū, ir ieviestipapildu piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu iedzīvotāju veselību un videsaizsardzību.Ārkārtējās situācijas laikā iedzīvotāju atbildīga rīcība ar mājsaimniecībasatkritumiem ir ļoti būtiska._______________________________________________________

 

 

Iedzīvotāju uzmanībai!

 


2020. gada februārī daudzām Ludzas pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamām māju ēkām tika veikta plānotas ugunsdrošības pārbaude un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontrole. Pārbaudes un kontroles rezultātā tika konstatēti sekojošie ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

1) Kāpņu telpās un pagrabstāva evakuācijas ceļos novietoti priekšmeti, celtniecības materiāli, mēbeles, riepas un c. materiāli (pamatojums: MK 2016. gada 19.04. noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” - 246.8. apakšpunkts)
2) Objektos katrs kāpņu telpas stāvs nav nodrošināts ar attiecīgā stāva kārtas numuru (pamatojums: MK 2016. gada 19.04. noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” – 18.punkts)
3) Objektos nav veikta dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšana (pamatojums: MK 2016. gada 19.04. noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” – 80.2. apakšpunkts)
4)Objektos nav veikta dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude reizi piecos gados (pamatojums: MK 2016. gada 19.04. noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”  - 74.punkts)
Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10. panta otrās daļas 2. punktu, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

_______________________________________________________

 

Ar cieņu

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”

 

 

STEIDZAMIEM GADĪJUMIEM!

  • Avārijas dienesta telefons (dispečers) - 27017710
  • BEZMAKSAS zvans avārijas dienestam - 80707710
  • Sekretāre - 65707330 (uzzināt citus interesējošos telefonus)
  • Uzņēmuma e-pasts: sia.la@inbox.lv
  • 1188 -  izziņu dienests
  • Glābšanas dienests - 112

 

Mūsu konta numuri:

AS Citadele banka Konts: LV60PARX0006524400012

PrivatBank AS Konts: LV16PRTT0260015302900

SEB banka AS Konts: LV53UNLA0050019683913

Luminor Bank AS Konts: LV65RIKO0002930255251

Swedbank AS Konts: LV56HABA0551045362320