Laipni lūdzam


mūsu


mājas lapā !

 

 

______________________________________________________

 

 

PAZIŅOJUMS

Iedzīvotāju uzmanībai!

 

Sākot ar 19.06.2020. tiks atjaunota karstā ūdens padeve. Lūdzam pārbaudīt karstā ūdens padeves krānus dzīvokļos.

 

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” administrācija. Tel.:27017710

 

______________________________________________________

Svarīga informācija autobraucējiem: sākot ar 29. jūniju, tiks slēgta satiksme Tālavijas ielā

Par satiksmes organizāciju Tālavijas ielā, būvdarbu laikā:

Sakarā ar ceļa braucamās daļas atjaunošanas  būvdarbiem, no 29. jūnija, uz būvdarbu veikšanas periodu, tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme (izņemot sabiedriskā un operatīvā transporta) Tālavijas ielā .

Iespēju robežās, kad darbi tiks veikti Tālavijas ielā (Tālavijas iela 49 līdz Lauku šķērsielai) vieglā autotransporta plūsma tiks novirzīta uz:

  • Tālavijas iela – Lauku šķērsiela – J.Soikāna iela  –Kārsavas iela –Miera iela-Kuļņeva iela – Tālavijas iela
  • Tālavijas iela-Kuļņeva iela-J.Soikāna iela-Lauku šķērsiela – Tālavijas iela

Kravas autotransporta kustība tiks novirzīta uz: Ludza – Cibla – Ludza !!!

Pielikumā: Satiksmes organizācijas shēma

Ludza - Cibla;

Lauku šķērsiela;

Tālavijas iela.

SIA „Ludzas apsaimniekotājs” un Ludzas novada pašvaldība atvainojas par sagādātajām neērtībām projekta realizācijas laikā un pateicas iedzīvotājiem par sapratni, jo veicamie darbi ir nepieciešami Ludzas pilsētas attīstībai un kvalitatīvas dzīves vides uzlabošanai.

 

18.06.2020

______________________________________________________

 

 

Cienījamie klienti!

 

No 2020.gada 10.jūnija SIA „LUDZAS APSAJMNIEKOTĀJS” atsāk klientu pieņemšanu klātienē. Lai nodrošinātu distanci un izvairīties no drūzmēšanās, iespēju robežās aicinām risināt jautājumus telefoniski vai klātienē, ievērojot rindas kārtību.

Aicinām būt atbildīgiem pret sevi un apkārtējiem un sliktas pašsajūtas gadījumā neapmeklēt SIA „LUDZAS APSAJMNIEKOTĀJS”.

Ceram uz Jūsu sapratni un pacietību!

Ar cieņu,

SIA „LUDZAS APSAJMNIEKOTĀJS” administrācija


______________________________________________________

 

Cienījamie klienti!

 

Sakarā ar kārtējo siltuma skaitītāju verificēšanu sākot ar 01.06.2020. tiks pārtraukta karstā ūdens padeve.

Pēc skaitītāju pārbaudes karstā ūdens padeve tiks atjaunota.

 

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

 

SIA LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS       administrācija

__________________________________________________

Tīrības dienas

 

Ludzas novada pašvaldība organizē vides sakopšanas akciju „Tīrības dienas”. Sakopšanas akcija „Tīrības dienas” Ludzas novadā ir akcija, kuras laikā pašvaldības teritorijā tiek izvietoti Lielie oranžie konteineri atkritumu izmešanai. Par oranžo konteineru atvešanu un izvešanu maksa no iedzīvotājiem netiek ņemta, jo izdevumu segšanai pašvaldība ir piešķīrusi līdzekļus. Šogad konteineri tiks novietoti Ludzas pilsētas daudzdzīvokļu un privātmāju rajonos. Lielajos oranžajos konteineros kategoriski aizliegts izmest sadzīves atkritumus, zarus un bioloģiskos atkritumus (dārzu atkritumi, pārtikas atkritumi), bīstamos atkritumus (automašīnu eļļas, dienas lampas u.c), automašīnu un traktortehnikas riepas.

Informēju, ka sakopšanas akcija „Tīrības dienas” norisināsies no 1.jūnija līdz 1.jūlijam. Aicinu iedzīvotājus sniegt priekšlikumus konteineru novietošanai Ludzas novadā nākamajai sakopšanas akcijai “Tīrības dienas” pa e-pastu : aleksandrs.narnickis@ludza.lv. Ņemot vērā iedzīvotāju interesi par sakopšanas akciju „Tīrības dienas”, iepriekš atvainojos un vēlos informēt, ka visus interesentus nevarēsim nodrošināt ar oranžajiem konteineriem.

Par tīru, drošu un skaistu Ludzas novadu!

„Tīrības dienas”

Oranžie konteineri


Konteineru uzstādīšanas grafiks

 

Uzstādīšanas datums

Uzstādīšanas vieta

01.06.2020.-04.06.2020.

Latgales 242A no pagalma puses

Sporta/Saules ielas krustojums

Latgales iela 177

Fr.Kempa iela 7

05.06.2020.- 07.06.2020.

Odu un Jurdža ielas krustojums

Lielā Ezerkrasta iela

J.Soikāna un Kārsavas ielas krustojums

Dunakļu un Niedru ielas krustojums

 

Mazā Ezerkrasta iela

08.06.2020.- 10.06.2020.

Skolas iela 25

Peldu un Stroda ielas krustojums

Tirgus iela 9A

Stacijas iela 57

Blaumaņa iela 3

11.06.2020.-15.06.2020

Blaumaņa iela 13

Raiņa iela 40B

Raiņa iela 62A

Liepājas iela 21

Dagdas iela 4A

16.06.2020.- 19.06.2020

L.Paegles iela

 

Krāslavas iela 5

 

Cirma (Tutāni)

 

Briģi

 

Nirza

25.06.2020. - 28.06.2020.

Pureņi (ciems Auziņi)

 

Martiši

 

Ņukši

 

Pilda

29.06.2020. – 01.07.2020.

Rundēni

 

Istra (Vecslabada)

 

 

_______________________________________________________

 

DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS REĢISTRĒŠANA

 

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” informē iedzīvotājus, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” mājsaimniecību īpašniekiem  ir pienākums reģistrēt savas decentralizētas kanalizācijas sistēmas.

Plašāka informācija pieejama šeit >>>>.

_______________________________________________________

 

IETEIKUMI DROŠAI RĪCĪBAI ARSADZĪVES ATKRITUMIEMĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ

 

Lai sniegtu drošu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu iedzīvotājiem unmazinātu riskus Covid-19 tālākai izplatībai Latvijas iedzīvotāju vidū, ir ieviestipapildu piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu iedzīvotāju veselību un videsaizsardzību.Ārkārtējās situācijas laikā iedzīvotāju atbildīga rīcība ar mājsaimniecībasatkritumiem ir ļoti būtiska._______________________________________________________

 

Iedzīvotāju uzmanībai!

 

Saistībā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī Covid-19 vīrusa izplatības dēļ

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” klientu apkalpošanas centri apmeklētājiem ir SLĒGTI no 2020. gada 16.marta (līdz turpmākajiem paziņojumiem)!

Informāciju var iegūt:

zvanot uz 65707330 (informatīvais tālrunis);

zvanot uz 65707335 (abonentu daļas tālrunis);

rakstot uz e-pastu sia.la@inbox.lv,

atstājot dokumentus

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”

pastkastītē, norādot tālruņa numuru.

Rēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem var apmaksāt internetbankās un

SIA “MAXIMA”  kasēs.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

 

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” administrācija

_______________________________________________________

 

Iedzīvotāju uzmanībai!

 


2020. gada februārī daudzām Ludzas pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamām māju ēkām tika veikta plānotas ugunsdrošības pārbaude un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontrole. Pārbaudes un kontroles rezultātā tika konstatēti sekojošie ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

1) Kāpņu telpās un pagrabstāva evakuācijas ceļos novietoti priekšmeti, celtniecības materiāli, mēbeles, riepas un c. materiāli (pamatojums: MK 2016. gada 19.04. noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” - 246.8. apakšpunkts)
2) Objektos katrs kāpņu telpas stāvs nav nodrošināts ar attiecīgā stāva kārtas numuru (pamatojums: MK 2016. gada 19.04. noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” – 18.punkts)
3) Objektos nav veikta dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšana (pamatojums: MK 2016. gada 19.04. noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” – 80.2. apakšpunkts)
4)Objektos nav veikta dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude reizi piecos gados (pamatojums: MK 2016. gada 19.04. noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”  - 74.punkts)
Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10. panta otrās daļas 2. punktu, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

_______________________________________________________

 

Ar cieņu

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”

 

 

STEIDZAMIEM GADĪJUMIEM!

  • Avārijas dienesta telefons (dispečers) - 27017710
  • BEZMAKSAS zvans avārijas dienestam - 80707710
  • Sekretāre - 65707330 (uzzināt citus interesējošos telefonus)
  • Uzņēmuma e-pasts: sia.la@inbox.lv
  • 1188 -  izziņu dienests
  • Glābšanas dienests - 112

 

Mūsu konta numuri:

AS Citadele banka Konts: LV60PARX0006524400012

PrivatBank AS Konts: LV16PRTT0260015302900

SEB banka AS Konts: LV53UNLA0050019683913

Luminor Bank AS Konts: LV65RIKO0002930255251

Swedbank AS Konts: LV56HABA0551045362320