Iepirkuma līgumi:

 

Nr.IP-13-2015

Nr.IP-15-2015

Nr.IP-11-2015

Nr.IP-14-2015

 

23.09.2013.

Ludzā notiks siltumnoturības uzlabošanas pasākumi „Daudzdzīvokļu mājas Skolas ielā 27a”

2013.gada 18.septembrī starp „Ludzas apsaimniekotājs” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru tika noslēgts līgums par projektu „Daudzdzīvokļu mājas Skolas ielā 27a, Ludzā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” Nr. L-DMS-13-0856.

Projekta mērķis ir mājokļu energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu.

Projekta īstenošanas termiņš līdz 2015.gada 18. martam. Pašlaik ir izsludināta iepirkuma procedūra būvdarbu veikšanai.

Projektu kopēja izmaksas ir 175 000.00 LVL, no tam ERAF finansējums 72 630.00 LVL.

 

 

07.11.2013.

Šobrīd projekta „Daudzdzīvokļu mājas Skolas ielā 27a, Ludzā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (Nr. L-DMS-13-0856) ietvaros SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” (reģ. Nr. 42403015020) veic pirms Iepirkuma procedūras izsludināšanas iepirkuma dokumentācijas saskaņošanu ar LIAA.

 

12.12.2013.

Projekta „Daudzdzīvokļu mājas Skolas ielā 27a, Ludzā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (Nr. L-DMS-13-0856) ietvaros ir izsludināts iepirkums siltumnoturības uzlabošanas pasākumu īstenošanai nepieciešamiem būvdarbiem. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 14/01/2014, līdz plkst. 10:00.

 

04.03.2014.

Veiktā iepirkuma ietvaros projektam „Daudzdzīvokļu mājas Skolas ielā 27a, Ludzā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (Nr. L-DMS-13-0856)  ir piešķirtas tiesības slēgt būvdarbu līgumu par daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Skolas ielā 27A, Ludzā, Ludzas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumu īstenošanai nepieciešamiem būvdarbiem ar SIA "Meistars JVK", reģ.nr. 42403018915. Piedāvātā līgumcena ir 203 233.73 EUR bez PVN.

 

10.06.2014.

Projekta „Daudzdzīvokļu mājas Skolas ielā 27a, Ludzā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (Nr. L-DMS-13-0856) ietvaros ir noslēgts 10.06.2014. būvdarbu līgums Nr. PL-17/2014 ar SIA "Meistars JVK", reģ.nr. 42403018915, par daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Skolas ielā 27A, Ludzā, Ludzas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumu īstenošanai nepieciešamiem būvdarbiem, līgumcena ir 203 233.73 EUR bez PVN.

 

31.07.2014.

Ir lauzts 10.06.2014. būvdarbu līgums Nr. PL-17/2014 ar SIA "Meistars JVK", reģ.nr. 42403018915, par daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Skolas ielā 27A, Ludzā, Ludzas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumu īstenošanai nepieciešamiem būvdarbiem projekta „Daudzdzīvokļu mājas Skolas ielā 27a, Ludzā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (Nr. L-DMS-13-0856) ietvaros. Pamats: SIA "Meistars JVK", reģ.nr. 42403018915, ar tiesas nolēmumu tiek pasludināts uzņēmuma maksātnespējas process un ir uzsākta uzņēmuma likvidācija.

 

03.10.2014.

Projekta „Daudzdzīvokļu mājas Skolas ielā 27a, Ludzā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (Nr. L-DMS-13-0856) ietvaros ir atkārtoti izsludināts iepirkums siltumnoturības uzlabošanas pasākumu īstenošanai nepieciešamiem būvdarbiem. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 04/11/2014, līdz plkst. 10:00.

 

20.01.2015.

Veikts atkārtots iepirkums projekta ietvaros „Daudzdzīvokļu mājas Skolas ielā 27a, Ludzā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (Nr. L-DMS-13-0856).  Ir piešķirtas tiesības slēgt būvdarbu līgumu par daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Skolas ielā 27A, Ludzā, Ludzas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumu īstenošanai nepieciešamiem būvdarbiem ar SIA "Rēzeknes pilsētas DELTA", reģ.nr. 52403002691. Piedāvāta līgumcena ir 199 928.02 EUR bez PVN.

 

30.03.2015.

Projekta „Daudzdzīvokļu mājas Skolas ielā 27a, Ludzā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (Nr. L-DMS-13-0856) ietvaros ir noslēgts 16.03.2015. būvdarbu līgums Nr. IP-03/2015 ar SIA "Rēzeknes pilsētas DELTA", reģ.nr. 52403002691, par daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Skolas ielā 27A, Ludzā, Ludzas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumu īstenošanai nepieciešamiem būvdarbiem, līgumcena ir 199 928.02 EUR bez PVN. Būvuzraudzības darbus objektā veic SIA „RS Property”, reģ.nr. 42403028665 – Uldis Stuklis, būvprakses sert. Nr. 20-4326.

 

30.06.2015.

Projekta „Daudzdzīvokļu mājas Skolas ielā 27a, Ludzā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (Nr. L-DMS-13-0856) ietvaros notiek siltumnoturības uzlabošanas pasākumi objektā - Skolas ielā 27a, Ludzā. Šobrīd tiek izpildīti darbi ~25% no līgumā paredzētā būvdarbu apjoma. Būvdarbu izpildes termiņš - 2015. gada 25. septembris.

 

28.08.2015.

Šobrīd projekta „Daudzdzīvokļu mājas Skolas ielā 27a, Ludzā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (Nr. L-DMS-13-0856) ietvaros veicamie būvdarbi tiek izpildīti ~59% apmērā, ar grafika kavējumu.

 

04.11.2015.

Projekta „Daudzdzīvokļu mājas Skolas ielā 27a, Ludzā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (Nr. L-DMS-13-0856) īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2015. gada 30.novembrim. SIA "Rēzeknes pilsētas DELTA", reģ.nr. 52403002691, bez tiesiska pamata ir beigusi pildīt noslēgto būvdarbu līgumu. Līdz ar to SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pārņem siltumnoturības uzlabošanas pasākumu būvdarbus objektā - Skolas ielā 27A, Ludzā.

 

23.12.2015.

Sakarā ar to, ka par būvmateriālu piegādi objektam saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir jāveic iepirkums, kas aizņem noteiktu termiņu un aizkavē būvdarbu veikšanu objektā, projekta „Daudzdzīvokļu mājas Skolas ielā 27a, Ludzā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (Nr. L-DMS-13-0856) īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2015. gada 30.decembrim. Šobrīd būvdarbi objektā ir pabeigti. Rezultātā projekta mērķis ir sasniegts -   ir uzlabota dz. mājas Skolas ielā 27A, Ludzā siltumnoturība un veicināta energoresursu efektīva izmantošana.