Transporta iecirknis

 

 

Iecirkņa vadītājs Intars Dudars

Darbinieku skaits – 26

 

 

 

Transporta iecirkņa pamatfunkcija ir nodrošināt uzņēmuma darbību ar nepieciešamo transportu, veikt tā remontus un uzturēšanu.

 

 

Uzņēmumā ir 53 transporta vienības.

 

Iecirknis  piedāvā  autotransporta un mehānismu pakalpojumus citiem klientiem.

 

Transports ir būtisks loģistikas sistēmas posms. Loģistika nozīmē kompleksu transporta pakalpojumu sniegšanu, kas saskaņoti  telpā un laikā, lai pēc iespējas pilnīgāk apmierinātu iedzīvotāju vajadzības pēc konkrētām materializētām un nematerializētām vērtībām. Mūsdienu pasaule nav iedomājama bez transporta līdzekļiem. Transports ir tā tautsaimniecības nozare, bez  kuras nevar pastāvēt neviena cita ražotne un tam ir jāpiemīt virknei nepieciešamo īpatnību un jāatbilst noteiktām prasībām nolūkā veidot inovatīvās kravu iekraušanas un sadalīšanas sistēmas.

Transporta pārvadājumi ir ražošanas procesa objektīva nepieciešamība. Transportam ir arī milzīga ietekme uz iedzīvotāju dzīves veidu un kultūras attīstību..

SIA „Ludzas apsaimniekotājs” transporta iecirknis ir viens no svarīgākajiem iecirkņiem uzņēmumā. Tā galvenais uzdevums ir nodrošināt visu iecirkņu pilnvērtīgu darbību, kas nav iedomājama bez transporta pakalpojumiem.

Uzņēmuma transports ir pietiekoši plastisks, jo spēj nodrošināt  pārvadāšanas procesu, kas ik nedēļu vai pat ik dienu tiek pakļauts koriģēšanai, tāpat tam ir jāgarantē bieža un nepārtraukta kravu piegāde objektos, lai izvairītos no pārtraukumiem uzņēmuma darbā.

Transporta iecirknis pilnībā spēj  apkalpot arī klientus, kuri lūdz sniegt transporta pakalpojumus.

 

AUTOMOBIĻU  TRANSPORTA  PRIEKŠROCĪBAS:

 

Augsta pieejamība;

Iespēja  piegādāt preci „no durvīm līdz durvīm”;

Augstas manevrēšanas iespējas, elastīgums un plastiskums;

Iespējas izmantot dažādus piegādes maršrutus;

Iespējas kravu nosūtīt nelielās partijās;

Plašas atbilstošā  pārvadātāja izvēles iespējas

 

TRŪKUMI:

 

Zema produktivitāte;

Atkarība no laika apstākļiem un ceļu stāvokļa;

Salīdzinoši  augstas pašizmaksas pārvadājumiem uz attālākajiem reģioniem;

Nepietiekošs ekoloģiskums;

Izkraušanas steidzamība;

Neliela kravu celtspēja.