Dzīvojamās mājas apsekošanas dienas decembra mēnesī


 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

10

Baznīcas 3, 8, 13

11

Baznīcas 16,20,30

32, 33

12

Raiņa 9, 14, 22,24

24a

13

Rekašova 27, 29,33,36

14

Rekašova 40,44,46

Tirgus 1,5,8,10

15

 

16

 

17

Raiņa 32, 34,53

18

Raiņa 48a, 59, 59a

19

Raiņa 61, 62a

Liepājas 37

20

Rekašova 10, 10b, 14, 25, 26

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

SLUDINĀJUMS

„SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” par brīvu cenu pārdod SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” piederošo kustamo īpašumu:

- kravas autoceltni, MAZ 5334 KS 3562B, valsts reģistrācijas numurs AP 2948. Pārdodamā objekta nosacītā cena ir Ls 1800, 00 (viens tūkstotis astoņi simti lati un 00 santīmi).

- traktoru T- 16M, valsts reģistrācijas numurs T 680 LA. Pārdodamā objekta nosacītā cena ir Ls 800, 00 (astoņi simti lati un 00 santīmi).  

Nodrošinājums 10 % apmērā no sākumcenas jāieskaita SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kontā:

A/s Citadele banka, kods PARXLV22 LV60PARX0006524400012

vai

AS SEB banka, kods UNLALV22 LV53UNLA0050019683913

 

Pieteikšanās līdz 2013. gada 18. decembra plkst. 1000.

Informācija par pārdošanas noteikumiem un objektu apskati pa tālruni 26318125, katru darba dienu no plkst. 800 līdz plkst. 1700.”

 

 

SLUDINĀJUMS

 

„SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atkārtoti pārdod SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr. 37, kadastra numurs: 6801 900 1193, Raiņa ielā 53, Ludzā, Ludzas novadā.

Nodrošinājums 10 % apmērā no sākumcenas jāieskaita SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kontā:

A/S Citadele banka, kods PARXLV22, konts LV60PARX0006524400012

A/S SEB banka, kods UNLALV22, konts LV53UNLA0050019683913

Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 37, kadastra numurs: 6801 900 1193, Raiņa ielā 53, Ludzā, Ludzas novadā, izsole notiks 2014. gada 8. janvārī plkst. 1000.

Informācija par izsoles noteikumiem un objektu apskati pa tālruni 26318125, katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00.”

 

 

SLUDINĀJUMS

 

„SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr. 37, kadastra numurs: 6801 900 1193, Raiņa ielā 53, Ludzā, Ludzas novadā.

Nodrošinājums 10 % apmērā no sākumcenas jāieskaita SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kontā:

A/S Citadele banka, kods PARXLV22, konts LV60PARX0006524400012

A/S PrivatBank, kods PRTTLV22, konts LV16PRTT0260015302900

A/S SEB banka, kods UNLALV22, konts LV53UNLA0050019683913

Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 37, kadastra numurs: 6801 900 1193, Raiņa ielā 53, Ludzā, Ludzas novadā, izsole notiks 2013. gada 12. novembrī plkst. 10.00.

Informācija par izsoles noteikumiem un objektu apskati pa tālruni 26318125, katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00.”

 

SLUDINĀJUMS

 

„SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atkārtoti pārdod SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” piederošo kustamo īpašumu:

- kravas autoceltni, MAZ 5334 KS 3562B, valsts reģistrācijas numurs AP 2948. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir Ls 2400,00 (divi tūkstoši četri simti lati un 00 santīmi).

- traktoru T- 16M, valsts reģistrācijas numurs T 680 LA. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir Ls 1200,00 (viens tūkstotis divi simti lati un 00 santīmi).  

Nodrošinājums 10 % apmērā no sākumcenas jāieskaita SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kontā:

A/S Citadele banka, kods PARXLV22, konts LV60PARX0006524400012

A/S PrivatBank, kods PRTTLV22, konts LV16PRTT0260015302900

A/S SEB banka, kods UNLALV22, konts LV53UNLA0050019683913

Kravas autoceltņa, MAZ 5334 KS 3562B, valsts reģistrācijas numurs AP 2948, izsole notiks 2013. gada 23. oktobrī plkst. 10.00.

Traktora T- 16M, valsts reģistrācijas numurs T 680 LA, izsole notiks 2013. gada 23. oktobrī plkst. 14.00

Informācija par izsoles noteikumiem un objektu apskati pa tālruni 26318125, katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00.”

 

 

 

Dzīvojamās mājas apsekošanas dienas februāra mēnesī

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

5

Tālavijas 6,7,15, 21,27,29

6

Tālavijas 30,31,32,33,46

7

Tālavijas

54,68,73,88,134

8

 

9

10

11

12

Tirgus 14,21,32,34

13

1.Maija 6, 11, 28

Kuļneva 1

14

Parku 38, 40,42

15

 

16

17

18

19

Parku 44, 50, 52

20

Dagdas 1,2, 4a

21

Kr. Barona 6, 12,14

22

23

24

25

26

Kr. Barona 23, 35, 44, 71, 73

27

M. Ezerkrasta

5, 10, 16, 36

28

Ezera šķ. 6, 7, 9

 

 

 

 

 

 

Dzīvojamās mājas apsekošanas dienas janvāra mēnesī

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

15

Baznīcas 3, 8, 13

16

Baznīcas 16,20,30

32, 33

17

Raiņa 9, 14, 22,24

24a

18

 

19

 

20

 

21

 

22

Raiņa 32, 34,53

23

Raiņa 48a, 59, 59a

24

Raiņa 61, 62a

Liepājas 37

25

 

26

 

27

 

28

 

29

Rekašova 10, 10b, 14, 25, 26

30

Rekašova 27, 29,33,36

31

Rekašova 40,44,46

Tirgus 1,5,8,10

 

 

 

 

 

 

AUTORIZĀCIJA - ELEKTRONISKĀ SADARBĪBA AR KLIENTU

 

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" ir uzsācis autorizācijas

procesu un saviem klientiem piedāvā jaunu elektronisko

pakalpojumu, tas ir:

 

- apskatīt savu abonenta rēķinu;

- ievadīt skaitītāja rādītājus;

- izdrukāt rēķinu u.c.

 

 

Lūgums klientiem būt atsaucīgākiem un izmantot jaunās

tehnoloģijas, kas arī ietaupīs Jūsu laiku.

 

Iepazīties ar šī pakalpojuma piedāvājumu var sadaļā

AUTORIZĀCIJA

 

 

IR NOSLĒGUSIES ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS KAMPAŅA

"ŠĶIRO UN LAIMĒ"

 

 

 

3.maijā ir noskaidroti aprīļa mēneša uzvarētāji:

 

 

Par nodoto papīru un kartonu     - STANISLAVS BACĀNS

Par PET pudelēm un tetrapakām  - AINA KAIROVA

Par nodoto stiklu                       - DACE VALUJEVA

Par nolietotām elektroprecēm      - ROMĀNS PUĻS

 

No visiem veicināšanas balvu ieguvējiem tika izlozēts arī galvenās

balvas- dāvanu kartes 30 latu vērtībā no veikala "MAXIMA"

saņēmējs, un tā ir REGĪNA  VALEIŅA.

 

 

AKCIJAS LAIKĀ TIKA SAVĀKTS:

stikla pudeles - 2054 gab.

elektropreces - 104 gab.

PET pudeles   - 2709 gab.

makulatura    -  723 kg

logu stikls      - 260 kg

 

Pateicamies iedzīvotājiem par aktīvu dalību akcijā.

 

 

ATKRITUMU  ŠĶIROŠANAS  KAMPAŅAS  OTRĀ IZLOZE IR

NOTIKUSI.

 

 

SVEICAM UZVARĒTĀJUS:

 

Par nodoto papīru un kartonu      -    STANISLAVS BACĀNS

Par PET pudelēm un tetrapakām  -  LĪNA RUDŅEVA

Par nodoto stiklu                        -  REĢĪNA VALEIŅA

Par nolietotām elektroprecēm      -  BORISS MITČENKO

 

 

Aicinām iedzīvotājus arī turpmāk aktīvi piedalīties.

 

 

 

 

Paziņojums

 

No 16.03.2012. dalīto šķiroto atkritumu punktā Rūpniecības 2a darba laiks: darbdienās 8.00-17.00, sestdienās 8.00-14.00 (pieņem stikla un pet pudeles, logu stiklu, kartonu un papīru, sadzīves elektroniku un mēbeles bez maksas).

 

 

ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS KAMPAŅAS "ŠĶIRO un LAIMĒ"

PIRMĀ IZLOZE IR NOTIKUSI

 

2012.gada 1.martā  atkritumu šķirošanas laukumā, Ludzā Rūpniecības ielā 2a  SIA "Ludzas apsaimniekotājs" rīkoja kampaņas

"ŠĶIRO UN LAIMĒ"  akciju pirmo izlozi.

 

Tika noskaidroti uzvarētāji šādās nominācijās, kuri arī katrs  saņems

dāvanu karti  10,0 Ls vērtībā no veikala MAXIMA

 

Par nodoto papīru un kartonu      -  NADEŽDA GRIGORJEVA

Par PET pudelēm un tetrapakām   -  BORISS ZUBKOVS

Par nodoto stiklu                        -  SVETLANA KRUTAJEVA

Par nolietotām elektroprecēm       -  LARISA STROGONOVA

 

 

 

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” rīkotās kampaņas „ŠĶIRO UN LAIMĒ” akciju NOLIKUMS

 

SIA „Ludzas apsaimniekotājs” 2012. gada februārī, martā un aprīlī (01.02.2012. – 31.04.2012.) organizē atkritumu šķirošanas popularizējošu kampaņu „Šķiro un laimē”. Tās ietvaros gan pilsētas, gan lauku iedzīvotāji tiek aicināti šķirot un nodot pārstrādei dažāda veida iepakojumu un papīru.

 

ŠĶIROŠANAS AKCIJAS

 

Tiek organizētas četras pārstrādājamo materiālu šķirošanas akcijas:

  1. sašķiro papīru vai kartonu un laimē;
  2. šķiro PET pudeles, tetrapakas un laimē;
  3. šķiro stiklu  un laimē;
  4. nodod nolietotās elektropreces un laimē.

 

IZLOZES NORISE

 

Akcijas dalībnieki tiek aicināti sašķirotos atkritumus nogādāt šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Rūpniecības ielā 2a, Ludzā.

Pie laukuma dežuranta atrodas izlozes kastes katrai akcijai, kurās akcijas dalībnieki tiek aicināti iemest izlozes lapiņu, kurā minēts akcijas dalībnieka vārds, uzvārds un telefona numurs. Savukārt saplacinātās PET pudeles, kurās ievietota lapiņa ar akcijas dalībnieka vārdu un telefona numuru, iedzīvotāji var mest arī dzeltenās krāsas konteineros, kas izvietoti pilsētā.

Akcijas dalībniekiem ir tiesības par katru atnesto vienību aizpildīt vienu izlozes lapiņu (tas attiecas uz PET pudelēm, stiklu un elektroprecēm), attiecīgi, ja akcijas dalībnieks atnes, piemēram, 10 PET pudeles, viņš ir tiesīgs aizpildīt 10 izlozes lapiņas.

Sulu un piena kartona pakas ir jāatnes 5 un uz katrām piecām pakām var aizpildīt vienu izloze lapiņu.

Par sašķirotā  papīra vai kartona 5 kg var aizpildīt vienu izlozes lapiņu.

Attiecīgā mēneša izlozē piedalās tie dalībnieki, kas sašķirotos atkritumus ir nogādājuši atkritumu šķirošanas laukumā un aizpildījuši reģistrācijas anketu ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša pēdējās darba dienas beigām.

Izloze tiek paredzēta nākamā mēneša 1.ceturtdienā

Izloze tiek veikta, klāt esot vismaz diviem atkritumu apsaimniekošanas darbiniekiem unLudzas pilsētas domes vides inženierei. No katras kastes tiks izlozēta viena lapiņa ar uzvarētāja vārdu, uzvārdu, telefonu. Uzvarētāji tiek informēti personīgi, zvanot pa tālruni, kas norādīts izlozes lapiņā.

 

ŠĶIROŠANAS AKCIJU BALVU FONDS

 

Katru mēnesi visās četrās akciju nominācijās tiks noskaidrots uzvarētājs, kurš saņems veicināšanas balvu, tas ir dāvanu karti 10,0 Ls vērtībā no veikala  "MAXIMA".

Kampaņas beigās no veicināšanas balvu ieguvējiem tiks izlozēts viens dalībnieks, kurš saņems galveno balvu – dāvanu karti 30 latu vērtībā no veikala "MAXIMA"

 

KAMPAŅAS IEROBEŽOJUMI

 

Iedzīvotāji šķirošanas akcijās var piedalīties bez ierobežojumiem. SIA „Ludzas apsaimniekotājs” darbinieki (un viņu ģimenes locekļi) šķirošanas akcijās piedalīties nedrīkst.


 

 

    Uz 01.01.2012 LVL/MWh
Nr.p.k.   Bez PVN
1 Ludzas bio- enerģija 32.37
2 Pļaviņu komunālie pakalpojumi 33.38
3 Kuldīgas siltumtīkli 35.00
4 Talsu bio-enerģija 35.20
5 Valkas novada dome 35.42
6 Madonas siltums 35.62
5 Valmieras siltums 36.52
7 Ventspils siltums 38.07
8 Simone- Alūksne 38.74
9 Limbažu siltums 39.37
10 Krāslavas nami 39.80
11 Aizkraukles siltums 39.90
12 Vangažu namsaimnieks 40.50
13 Ogre 41.25
14 Saldus siltums 42.12
15 Rīgas siltums 42.16
16 Bauskas siltums 42.32
17 Tukuma siltums 42.96
18 Ozolnieku KSDU 43.88
19 Jēkabpils siltums 44.14
20 Daugavpils siltumtīkli 44.18
21 Fortum Jelgava 45.01
22 Iecavas siltums 46.36
23 Lielvārdes remte 46.42
24 Jūrmalas siltums 47.87
25 Salaspils siltums (Salaspils) 48.52
26 Olaines ūdens un siltums 48.90
27 Grobiņas siltums 49.93
28 Liepājas enerģija 50.74

 

tālāk lpp 3