Cienījamie iedzīvotāji!

Slimību profilakses un kontroles centrs aicina iepazīties ar informāciju par slimības profilaksi.

Informācija par legionelozi un tās profilaksi

Kas ir legioneloze?Legioneloze jeb leģionāru slimība ir Legionella baktērijas izraisīta infekcijas slimība, kas izpaužas kā smaga pneimonija (plaušu karsonis). Slimība sākas strauji, temperatūrai paaugstinoties līdz 39-40,5○C, ar galvassāpēm un muskuļu sāpēm, kam pievienojas sauss klepus, sāpes krūtīs, elpošanas traucējumi. Paaugstināts risks saslimt ar legionelozi ir cilvēkiem ar hroniskām plaušu slimībām un novājinātu imūnsistēmu (piemēram, emfizēmu, hronisku obstruktīvu plaušu slimību, vēzi, diabētu, nieru slimībām), tiem, kas lieto imūnsistēmu nomācošus medikamentus, kā arī bijušiem vai esošiem smēķētājiem un cilvēkiem pēc 50 gadiem. Parasti simptomi parādās 2-10 dienu laikā pēc inficēšanās (visbiežāk 7 dienas), taču retos gadījumos infekcijas inkubācijas periods var ilgt līdz pat trim nedēļām. Lielākajai daļai pacientu nepieciešama hospitalizācija un ārstēšana ar piemērotām antibiotikām.

Kā iespējams inficēties ar legionelozi? Ar legionelozi var saslimt, ieelpojot legionellas saturošus mikroskopiskus ūdens pilienus (aerosolus), kas veidojas, ar legionellām piesārņotajam ūdenim atsitoties pret cietām virsmām. Legionellas saturoši aerosoli var veidoties no tekoša ūdens krāna vai dušas, no burbuļvannām, gaisa mitrinātājiem, gaisa kondicionēšanas iekārtām, iekštelpu dekoratīvajās strūklakās u.c. izsmidzināšanas ierīcēs. Jo sīkāki ir aerosolizētie ūdens pilieniņi, jo lielāks ir inficēšanās risks. Dzerot ūdeni un parasti arī mazgājoties vannā, ar legionelozi nav iespējams inficēties.

Legioneloze neizplatās cilvēku kontakta rezultātā! Dabā legionellas nelielā daudzumā atrodas ezeros un upēs. Tās var ievērojami savairoties ūdens apgādes sistēmās, ja ūdens temperatūra ir robežās no +20○C līdz +45○C un organisko vielu (bioloģiskā aplikuma, nosēdumu u.c.) klātbūtnē. Legionellas īpaši vairojas siltā ūdenī, karstā un aukstā ūdens tvertnēs, cauruļvados ar nelielu ūdens plūsmu vai stāvošā ūdenī (piemēram, dzīvokļos, kur reti tiek izmantoti krāni vai dušas), cauruļvadu dušu, krānu vai tvertņu (t. sk. boileru) virsmu organiskajā aplikumā, nosēdumos, mazgāšanas iekārtās, izlietņu un vannu aizbāžņos, ūdenssildītājos. Bioloģiskā aplikuma veidošanos uz ūdensvadu un ūdenstilpņu iekšējām virsmām veicina piesārņojums, neaizsniedzamas vietas, kuras nevar iztīrīt, ūdens stagnācija (zems spiediens, akli cauruļu gali vai piedēkļi, liels ūdens apjoms), negludas virsmas, karstā ūdens temperatūra zem +50○C, korozija un citi faktori.

Kā sevi pasargāt no inficēšanās ar legionelozi? Lai izvairītos no inficēšanās, karstā un aukstā ūdens sistēmās nepieciešams nodrošināt apstākļus, kas kavētu legionellu savairošanos. Jāseko tam, lai aukstā ūdens temperatūra visās izplūdes vietās būtu zem +20○C, bet karstā ūdens – virs +50○C (šāda temperatūra būtu jāsasniedz, notecinot ūdeni aptuveni vienu minūti ilgi), un tā cirkulācija būtu nodrošināta visā karstā ūdens sistēmā. Karstā ūdens cauruļvadus ieteicams aplikt ar izolācijas materiāliem, ja tie atrodas pārāk tuvu aukstā ūdens cauruļvadiem. Nepieciešams regulāri veikt dušu uzgaļu tīrīšanu no organiskā un neorganiskā aplikuma, kā arī tās dezinficēt, izmantojot hloru saturošus sadzīves dezinfekcijas līdzekļus, vai ieliekot verdošā ūdenī. Vismaz reizi nedēļā dažas minūtes jātecina karstais un aukstais ūdens tajos krānos un dušās, kas tiek reti izmantotas. Tā jārīkojas arī ikreiz pirms ūdens lietošanas pēc ilgstošākas prombūtnes. Ilgi nelietoti dušu un krānu uzgaļi jāmazgā un jātīra, izmantojot hloru saturošus dezinfekcijas līdzekļus. Vispārīgi jānovērš situācijas, kad ūdens apgādes sistēmā rodas ūdens sastāvēšanās, kas veicina bioplēves augšanu. Telpās izmantotiem gaisa mitrinātājiem jābūt brīviem no organiskā un neorganiskā aplikuma, un tajos jāizmanto tikai tīrs un ikdienas svaigi ieliets ūdens, kas ir novārīts un atdzesēts. Vienreiz nedēļā vajadzētu rūpīgi iztīrīt mitrinātāja iekšpusi, izmantojot piemērotu tīrīšanas līdzekli saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Atbilstoši lietošanas instrukcijai, bet ne retāk kā divas reizes gadā, jāiztīra un jādezinficē gaisa kondicionēšanas sistēmas, bet ūdens sildītāji (boileri) – ne retāk kā reizi gadā.

Kur iegūt papildu informāciju? Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā[1] un Veselības inspekcijas mājas lapa[2] ir pieejama plašāka informācija par legionelozes slimības simptomiem un par profilakses pasākumiem dzīvojamo un sabiedrisko ēku apsaimniekotājiem un ūdens lietotājiem legionella baktēriju ierobežošanai.

 

 

_____________________________________________________________________________

 

Informācija klientiem!

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome 2019.gada 25.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.81 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” (protokols Nr.19, 1.p.) apstiprināt ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, kuri stāsies spēkā 2019.gada 1.jūnijā:

1. Ūdensapgādes pakalpojumu tarifu bez PVN 1,17 EUR/m3, kopā ar PVN 21% 1,42 EUR/m3;

2. Kanalizācijas pakalpojumu tarifu bez PVN 1,59 EUR/m3,  kopā ar PVN 21% 1,92 EUR/m3.

______________________________________________________________


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka plāno ieviest komisijas maksu par skaidras naudas norēķiniem un norēķiniem ar maksājuma kartēm Sabiedrības kasē. Maksa sastādīs EUR 0,77, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), par viena darījuma veikšanu, ko plānots ieviest sākot ar 2018.gada 1.oktobri.

 

Papildus informējam, ka par mūsu pakalpojumiem ir iespējams norēķināties, veicot pārskaitījumu internetbankā. Ja esat AS “Citadele banka”, AS „PrivatBank”, SEB bank, Luminor Bank AS un „Swedbank” AS klients, veicot pārskaitījumu uz attiecīgu Sabiedrības bankas kontu, maksa par pārskaitījumu ir atbilstoša katras bankas noteiktam cenrādim vai netiek piemērota.

 

Lai sagatavotu rēķinus atbilstoši datu apstrādes un aizsardzības prasībām, sākot ar šī gada 15.augustu Sabiedrības klienti rēķinus savās pastkastītēs papīra formātā saņems tikai un vienīgi aizlīmētās aploksnēs. No 2018.gada 1.novembra šāda rēķinu apstrāde būs maksas pakalpojums, kas sastādīs EUR 0,57, ieskaitot PVN.

 

Aicinām iepazīties ar informāciju par iespējām mainīt rēķinu saņemšanas veidu, kā arī skaitītāju rādījumu par saņemto pakalpojumu (ūdensapgāde, gāze u.c.)  iesniegšanu, pārejot tikai uz elektroniskā rēķina saņemšanu e-pastā vai izmantojot klientu portālu www.ludzaps.lv, kas ir bezmaksas pakalpojums.

Klientiem, kuri jau saņem rēķinus tikai elektroniski vai izmantojot portālu www.ludzaps.lv, rēķina sagatavošanas un izsūtīšanas maksa netiek piemērota.

Lai saņemtu rēķinu, izmantojot klientu portālu www.ludzaps.lv, ar personu apliecinošu dokumentu (pase,  personas apliecība) jāierodas Sabiedrības abonentu daļā un jāaizpilda elektroniskā pakalpojuma pieteikums, palūdzot izveidot lietotāja autorizācijas datus, lietotāja vārdu un paroli.

Lūdzam pārskatīt un nepieciešamības gadījumā aktualizēt mums sniegto kontaktinformāciju – e-pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru, lai varam sazināties un nodrošināt informāciju par Jūsu īpašumu un laikus nosūtītu rēķinu apmaksai. Informācija par rēķinu būs pieejama tikai uz Jūsu norādīto rēķina saņemšanas e-pasta adresi.

Ar cieņu

sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” administrācija, 14.08.2018.

 

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"

 

informē, ka no  01.03.2012. patur sev tiesības aprēķināt un iekasēt

par īres un apsaimniekošanas maksu, kā arī maksu par komunālajiem pakalpojumiem ( ja tie tiek maksāti vienlaicīgi ar īres vai apsaimniekošanas maksu) kavējuma gadījumos par katru nokavēto dienu maksājuma Līgumsodu 0,01% apmērā no kopējās parādu summas.

Lūdzam Jūs ierasties SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" birojā un

nokārtot sava parāda saistības, sastādot vienošanos par parāda atmaksu. SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" apņemas šīs vienošanās spēkā esamības laikā neaprēķināt soda procentus un nepiedzīt

maksājumu parādus no parādnieka.

Gadījumā, ja parādnieks nepilda vai pārkāpj šīs vienošanās

saistības, SIA "LUDZAS APSAIMNIKOTĀJS" būs tiesīgs aprēķināt

visus iepriekš neaprēķinātos soda procentus.

 

 

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" administrācija

_____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"      ABONENTU DAĻA

 

PIEŅEM APMEKLĒTĀJUS

darba dienās  no   8 00 - 17 00

pusdienu pārtraukums no 12 00 - 13 00