11.08.2014.

2014. gada 08. augustā siltumtīkls  2484 m garumā, projekta „Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Ludzas pilsētā” Nr.PCS/3.5.2.1.1/12/04/035 ietvaros, Ludzā, Ludzas novadā ir nodots ekspluatācijā (08.08.2014. akts, kods 14 00032 0680200).

28.07.2014.

Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Ludzas pilsētā

Projekta „Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Ludzas pilsētā” Nr.PCS/3.5.2.1.1/12/04/035 ietvaros 2014. gada 25.jūlijā ir pabeigta visu plānoto 7 (septiņu) projekta posmu rekonstrukcija. Ir parakstīts  pieņemšanas - nodošanas akts starp SIA “SILTUMTEHSERVISS” un SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”. Projekta kopējā precizētā izmaksu summa bez PVN ir 259 737.44 EUR, no tiem Kohēzijas fonda finansējums – 83 443.18 EUR, atlikušās projekta izmaksu summas līdzfinansētājs ir Ludzas novada pašvaldība.

 

 

16.05.2014.

SILTUMAPGĀDES SISTĒMAS REKONSTRUKCIJA LUDZAS PILSĒTĀ

Projekta „Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Ludzas pilsētā” Nr.PCS/3.5.2.1.1/12/04/035 ietvaros šobrīd aktīvi notiek rekonstrukcijas darbi. Uz šo brīdi daļēji  ir rekonstruēti sekojoši siltumenerģijas pārvades posmi:

1. posms - no siltumkameras Skolas ielā līdz ēkai Skolas ielā 20A;

2. posms - no Parku ielas līdz mājai Parku ielā 40;

3.  posms - no siltumkameras Liepājas ielā līdz mājai Latgales ielā 51;

4.  posms - no mājas Raiņa ielā 34 līdz Raiņa ielai 32;

5.  posms - no mājas Raiņa ielā 34 līdz mājām 18.Novembra ielā 16 un Blaumaņa ielā 17.

 

 

19.02.2014.

SILTUMAPGĀDES SISTĒMAS REKONSTRUKCIJA LUDZAS PILSĒTĀ

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” šogad īsteno Kohēzijas fonda finansēto projektu „Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Ludzas pilsētā” Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/035. Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas darbi Ludzas pilsētā tiks uzsākti 2014.gada 5.maijā, ko veiks iepirkumā uzvarējošs uzņēmumus SIA „SILTUMTEHSERVISS”. Maija mēnesī uzņēmums plāno uzsākt rekonstrukcijas darbus sekojošos siltumenerģijas pārvades posmos šādā secībā:

1.  Rekonstrukcijas darbi no siltumkameras Skolas ielā līdz ēkai Skolas ielā 20A;

2.  Rekonstrukcijas darbi no Parku ielas līdz mājai Parku ielā 40;

3.  Rekonstrukcijas darbi no siltumkameras Liepājas ielā līdz mājai Latgales ielā 51;

4.  Rekonstrukcijas darbi no mājas Raiņa ielā 34 līdz Raiņa ielai 32;

5.  Rekonstrukcijas darbi no mājas Raiņa ielā 34 līdz mājām 18.Novembra ielā 16, Blaumaņa ielai 17;

6.  Rekonstrukcijas darbi no mājas Liepājas ielā 19A līdz mājām Liepājas ielā 19V, 19G, Dagdas ielā 4A, Latgales ielā 27;

7.  Rekonstrukcijas darbi no  Raiņa ielas līdz mājām Biržas ielā 14; Raiņa ielā 48a, Liepājas ielā 34a, 34, 37 un Raiņa ielā 58, 62a.

 

 

 

20.05.2013.

Ludzā notiks siltumtrases rekonstrukcija

2013.gada 28.martā starp SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru tika noslēgts līgums par projekta „Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Ludzas pilsētā” Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/035 īstenošanu.

Projekta mērķis ir Ludzas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, samazinot siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās.

Realizējot šo projektu, Ludzas pilsētā ar rūpnieciski izolētām caurulēm tiks rekonstruēti 1,2 kilometri siltumtrašu, kas ļaus samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās, kurināmā patēriņu, emisijas atmosfērā, kā arī avārijas riskus. Ludzas pilsētas iedzīvotājiem tiks nodrošināta liekāka siltumenerģijas piegādes drošība, kas it sevišķi svarīgi ir ziemā, kad siltumenerģijas piegādes pārtraukumi nav pieļaujami.

Projekta īstenošanas termiņš līdz 2013.gada 27.decembrim. Pašlaik ir izsludināta iepirkuma procedūra būvdarbu veikšanai.

Projekta kopējās izmaksas ir 177 398,72 LVL, no tiem Kohēzijas fonda finansējums – 58644,20 LVL un SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” finansējums – 118754,52 LVL.

 

 

 

26.08.2013.

SILTUMAPGĀDES SISTĒMAS REKONSTRUKCIJA

LUDZAS PILSĒTĀ

 

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”  šogad plāno īstenot Kohēzijas fonda finansēto projektu „Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Ludzas pilsētā” Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/035.

Projekta mērķis ir Ludzas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, samazinot siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās.

Šobrīd siltumtīklu kopējais garums Ludzas pilsētā ir 9 kilometri, no kuriem 86,6% ir rekonstruēti ar rūpnieciski izolētām caurulēm. Pārējie siltumtīkli pārsniedz savu normatīvo kalpošanas ilgumu un ir sliktā tehniskā stāvoklī. Pašreiz tiek izmantotas siltumtrases, kuras būvētas pat 1970.gadā un vairs nav drošas ekspluatācijā.

Projekta ietvaros plānots rekonstruēt 1,2 kilometru siltumtrašu, kas ļaus samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās, kurināmā patēriņu, emisijas atmosfērā, kā arī avārijas riskus. Ludzas pilsētas iedzīvotājiem tiks nodrošināta liekāka siltumenerģijas piegādes drošība, kas it sevišķi svarīgi ir ziemā, kad siltumenerģijas piegādes pārtraukumi nav pieļaujami. Rūpnieciski izolēto cauruļu sistēmu galvenās priekšrocības ir minimāli siltuma zudumi un ilgs kalpošanas laiks, kā arī minimāla apkalpošana tās ekspluatējot.

Projekta ietvaros tiks rekonstruēti šādi siltumenerģijas pārvades posmi:

1. Posms - 555,5 m, Raiņa iela līdz mājām Biržas ielā 14; Raiņa ielā 48a, Liepājas ielā 34a, 34, 37 un Raiņa ielā 58, 62a;

2. Posms – 171m, no mājas Liepājas ielā 19A līdz mājām Liepājas ielā 19V, 19G, Dagdas ielā 4A, Latgales ielā 27;

3. Posms -40 m, no mājas Raiņa ielā 34 līdz Raiņa ielai 32;

4. Posms – 84 m, no mājas Raiņa ielā 34 līdz mājām 18.Novembra ielā 16, Blaumaņa ielai 17;

5. Posms – 53 m, no siltumkameras Liepājas ielā līdz mājā Latgales ielā 51;

6. Posms – 72 m, no siltumkameras Skolas ielā līdz ēkai Skolas ielā 20A;

7. Posms – 32 m, no Parku ielas līdz mājai Parku ielā 40.

Projekta galvenās plānotās aktivitātes ir kanālu atrakšana un balstu demontāža, esošo cauruļvadu demontāža, jauno cauruļvadu komplektēšana un montāža, virskārtas seguma un balstu atjaunošana.

Pašlaik ir izsludināta iepirkuma procedūra būvdarbu veikšanai.

Projekta īstenošanas termiņš līdz 2013.gada 27.decembrim.

 

 

 

20.11.2013.

Siltumtrases rekonstrukcijas darbi tiks veikti 2014.gadā

Saskaņā ar 2013.gada 28.martā  noslēgto līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”  īsteno projektu „Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Ludzas pilsētā”,  Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/035.

Pamatojoties uz izsludinātā iepirkuma rezultātiem, 2013.gada 8.novembrī tika noslēgts līgums ar SIA „SILTUMTEHSERVISS” par siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju Ludzas pilsētā.

Būvdarbu kopējās izmaksas ir 270 184, 57 EUR.

Sakarā ar to, ka siltumtīklu rekonstrukcijas  darbu veikšana ziemas  periodā nav iespējama un lai nodrošinātu nepārtrauktu siltumenerģijas padevi patērētājiem, siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas darbi Ludzas pilsētā tiks uzsākti 2014.gada 5.maijā un tiks pabeigti 84 dienu laikā.