07.09.2012.

Ludzā notiks siltumnoturības uzlabošanas pasākumi „Daudzdzīvokļu mājas Latgales ielā 51”

2012.gada 3.septembrī starp „Ludzas apsaimniekotājs” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru tika noslēgts līgums par projektu „Daudzdzīvokļu mājas Latgales ielā 51, Ludzā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” Nr. L-DMS-12-0522.

Projekta mērķis ir mājokļu energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu.

Projekta īstenošanas termiņš līdz 2014.gada 3. septembrim. Pašlaik ir izsludināta iepirkuma procedūra būvdarbu veikšanai.

Projektu kopēja izmaksas ir 260 000.00 LVL, no tam ERAF finansējums 130 000.00 LVL.

 

 

06.12.2012.

 

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” projekta "Daudzdzīvokļu mājas Latgales ielā 51, Ludzā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" (proj. nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/485) ietvaros šobrīd veic iepirkuma dokumentācijas saskaņošanu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk - LIAA).

05.03.2013.

 

Pašlaik projekta "Daudzdzīvokļu mājas Latgales ielā 51, Ludzā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" (proj. nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/485) ietvaros notiek iepirkuma procedūra.

 

07.06.2013.

 

Projekta "Daudzdzīvokļu mājas Latgales ielā 51, Ludzā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" (proj. nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/485) ietvaros ir pabeigta iepirkuma procedūra. Apkopojot rezultātus, 2013. gada 05. jūnijā SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” iepirkuma komisija nolēma par atklāta konkursa "Daudzdzīvokļu mājas Latgales ielā 51, Ludzā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi", id. Nr. LA 2013/2-ERAF, uzvarētāju atzīt SIA „Agroķīmija” (reģ. nr. 56803002301) ar piedāvāto līgumcenu bez PVN LVL 247 367.86.

 

22.07.2013.

 

Projekta "Daudzdzīvokļu mājas Latgales ielā 51, Ludzā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" (proj. nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/485) ietvaros 2013. gada 17. jūlijā SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” noslēdza būvdarbu līgumu nr. PL18/2013 ar SIA „Agroķīmija” (reģ. nr. 56803002301) par dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu Latgales ielā 51, Ludzā.

 

18.10.2013.

 

SIA „Agroķīmija” (reģ. nr. 56803002301) projekta "Daudzdzīvokļu mājas Latgales ielā 51, Ludzā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" (proj. nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/485) ietvaros 2013. gada 12. augustā uzsāka būvdarbu veikšanu. Darbi tiek veikti saskaņā ar izstrādāto Fasādes vienkāršotās renovācijas projektu pēc adreses Latgales ielā 51, Ludzā.

 

06.01.2014.

 

Projekta "Daudzdzīvokļu mājas Latgales ielā 51, Ludzā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" (proj. nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/485) būvniecības darbiem iesācies tehnoloģiskais pārtraukums.

04.04.2014.

 

SIA „Agroķīmija” (reģ. nr. 56803002301) pēc tehnoloģiskā pārtraukuma 2014. gada 31. martā ir uzsākusi būvdarbus objektā pēc adreses Latgales ielā 51, Ludzā, projekta "Daudzdzīvokļu mājas Latgales ielā 51, Ludzā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" (proj. nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/485) ietvaros.

 

03.07.2014.

 

Ņemot vērā konstatēto kāpņu telpu sienu un pilastru deformāciju projekta "Daudzdzīvokļu mājas Latgales ielā 51, Ludzā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" (proj. nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/485) ietvaros  ir nepieciešams veikt papildus darbiem. Šobrīd tiek veikta saskaņošana ar LIAA par projekta īstenošana termiņa pagarinājumu un papildus darbu veikšanu.

 

12.09.2014.

 

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2014. gada 13. augustā noslēdza ar LIAA līguma grozījumus par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu. Ir pagarināti līgumi ar projektā "Daudzdzīvokļu mājas Latgales ielā 51, Ludzā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" (proj. nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/485) iesaistītām personām: energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas Latgales ielā 51, Ludzā būvdarbu veicējs SIA „Agroķīmija” (reģ. nr. 56803002301); būvdarbu autoruzraudzības darbu veicējs – SIA „Grand Eko” (reģ. nr. 40103410373); būvuzraudzības darbu veicējs – Antons Bogdanovs (reģ. nr. 18028611440).

 

25.11.2014.

 

2014. gada 31. oktobrī ir pabeigti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas Latgales ielā 51, Ludzā būvdarbi projekta "Daudzdzīvokļu mājas Latgales ielā 51, Ludzā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" (proj. nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/485) ietvaros. 2014. gada 07.novembrī ir saņemta atbilde no Ludzas novada būvvaldes par būves atbilstību vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Projekta kopējās izmaksas: 507 023.15 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums: 184 973.33 EUR.