SIA „Ludzas apsaimniekotājs” aicina iepazīties ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas līguma projektu. Lūdzam vērst uzmanību, ka katrai dzīvojamai mājai ir nepieciešama individuāla pieeja un precīzs Dzīvojamo māju pārvaldīšanas līguma saturs tiks saskaņots ar dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.

 

Pārvaldīšanas līguma projekts.

 

Проект договора по управлению жилым домом.

Ludzas pilsēta