Iepirkumi_2013

 

12.12.2013.

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 34, Ludzā, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”

1. NOLIKUMS

2. Tehniskā informācija

 

2.1. Energoaudits

 

2.2. Tāme

 

2.3. Specifikācijas ūdenim

 

 

 

2.4. AR-01

 

2.5. AR-02

 

2.6. AR-03

 

2.7. AR-04

 

2.8. AR-05

 

2.9. AR-06

 

2.10. AR-07

 

2.11. AR-08

 

2.12. AR-09

 

2.13. AR-10

 

2.14. AR-11

 

2.15. AR-12

 

2.16. AR-13

 

2.17. AR-14

 

2.18. AR-15

 

2.19. AR-16

 

2.20. AR-17

 

2.21. AR-18

 

2.22. AR-19

 

2.23. AR-20

 

2.24. AR-21

 

2.25. AR-22

 

2.26. AR-23

 

2.27. AR-24

 

2.28. Paskaidrojuma raksts

 

 

3.Apsekojums

 

3.1.Atzinums

 

3.2.Foto

 

3.3.Titullapa

 

3.4. VAS-1

 

3.4. VAS-2

 

3.4. VAS-3

 

3.4. VAS-4

 

3.4. VAS-5

 

Atbildes uz jautājumiem:

08.01.2014.

10.01.2014.

LA 2013/11/ERAF

12.12.2013.

 

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 27A, Ludzā, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”

1. NOLIKUMS

2. Tehniskā informācija

 

 

2.1. Foto

 

2.2. Tāme

 

2.3. Tehniskās (vizuālās) apsekošanas atzinums

 

 

 

2.4. AR-01

 

2.5. AR-02

 

2.6. AR-03

 

2.7. AR-04

 

2.8. AR-05

 

2.9. AR-06

 

2.10. AR-07

 

2.11. AR-08

 

2.12. AR-09

 

2.13. AR-10

 

2.14. AR-11

 

2.15. AR-12

 

2.16. AR-13

 

2.17. AR-14

 

2.18. AR-15

 

2.19. AR-16

 

2.20. AR-17

 

2.21. AR-18

 

2.22. AR-19

 

2.23. AR-20

 

2.24. AR-21

 

2.25. AR-22

 

2.26. AR-23

 

2.27. AR-24

 

2.28. AR-25

 

2.29. Paskaidrojuma raksts

 

Atbildes uz jautājumiem

LA 2013/10/ERAF

03.12.2013.

IZSOLE:

1. traktors T- 16M izsoles noteikumi.

20.11.2013. sēdes protokols Nr.6

03.12.2013.

IZSOLE:

1. kravas autoceltņa MAZ 5334 KS 3562B

izsoles noteikumi.

20.11.2013. sēdes protokols Nr.6

26.11.2013.

IZSOLE:

Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 37,  Raiņa ielā 53, Ludzā, Ludzas novadā NOLIKUMS

12.11.2013. sēdes protokols Nr.2

08.10.2013.

IZSOLE:

Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 37,  Raiņa ielā 53, Ludzā, Ludzas novadā NOLIKUMS

08.10.2013. sēdes protokols Nr.1

27.09.2013.

„Tehniskās sāls iegāde” - NOLIKUMS

LA 2013/09

19.09.2013.

IZSOLE:

1. kravas autoceltņa MAZ 5334 KS 3562B

izsoles noteikumi.

2. traktors T- 16M izsoles noteikumi.

19.09.2013. sēdes protokols Nr.4

12.08.2013.

PAZIŅOJUMS

Par lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Ieguldījums Tavā nākotnē

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA „Ludzas apsaimniekotājs”, Reģ. Nr. 42403015020.

Projekta, kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra: Iepirkums tiek veikts Kohēzijas fonda Infrastruktūra un pakalpojumi papildinājuma 3.5.2.1.1. apakšaktivitātes Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai projektu iesniegumu otrās kārtas un turpmākajām kārtām ietvaros.

Iepirkuma procedūras nosaukums:Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Ludzas pilsētā.

Īss iepirkuma priekšmeta apraksts:Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Ludzas pilsētā.

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums un reģistrācijas numurs: SIA „SILTUMTEHSERVISS”, Reģ. Nr. 42402005862.

Pretendenta piedāvātā līgumcena: 189 886,80 (cena LVL bez PVN).

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:2013. gada 12. augustā.

 

07.08.2013.

IZSOLE:

1. kravas autoceltņa MAZ 5334 KS 3562B

izsoles noteikumi.

2. automašīna – PEUGEOT EXPERT izsoles noteikumi.

3. ekskavators O&K MN PLUSQ izsoles noteikumi.

4. traktors T- 16M izsoles noteikumi.

07.08.2013. sēdes protokols Nr.1

28.06.2013.

Paziņojums par iepirkuma procedūru

 

1.     Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”

Reģ. Nr. 42403015020

Kr. Barona ielā 49, Ludzā,, LV-5701

Kontaktpersona: Uldis Karnijanovs  tālr:29453243

Iepirkums tiek veikts: „ Kohēzijas fonda „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” projektu iesniegumu otro kārtu un turpmākajām kārtām” ietvaros.

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Ludzas pilsētā”

Iepirkuma priekšmeta apraksts:  „Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Ludzas pilsētā”

Iepirkuma dokumentācija ir pieejama: SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” mājas lapā: www.ludzaaps.lv sadaļā: iepirkumi

Piedāvājumi iesniedzami līdz 1.augustam plksten 10.00, Kr. Barona ielā 49, Ludzā, sekretārei.

Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Ludzas pilsētā

1. NOLIKUMS

2. Tehniskais projekts

 

2.1. Ludza 2karta_Sat1

 

2.2. Ludza_2karta_Sat2

 

2.3. Ludza_2karta_Sat3

 

2.4. Ludza_2karta_Sat4

 

2.5. Ludza_2karta_Sat5

 

2.6. Ludza_2karta_Sat6

 

2.7. Ludza_2karta_Sat7

 

2.8. Ludza_2karta_Sat8

 

2.9. Ludza_2karta_Sat9

 

2.10. Ludza_2karta_Sat10

 

2.11. Ludza_2karta_Paskaidr

LA/2013/08 KF

16.05.2013.

Lietotas piekabes - personāla pacēlāja piegāde finanšu līzingā SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām –

NOLIKUMS

LA 2013/07

25.04.2013.

„Gāzes skaitītāju iegāde” - NOLIKUMS

LA 2013/06

17.04.2013.

 

Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Ludzas pilsētā

1. NOLIKUMS

2. Tehniskais projekts

 

2.1. Ludza 2karta_Sat1

 

2.2. Ludza_2karta_Sat2

 

2.3. Ludza_2karta_Sat3

 

2.4. Ludza_2karta_Sat4

 

2.5. Ludza_2karta_Sat5

 

2.6. Ludza_2karta_Sat6

 

2.7. Ludza_2karta_Sat7

 

2.8. Ludza_2karta_Sat8

 

2.9. Ludza_2karta_Sat9

 

2.10. Ludza_2karta_Sat10

 

2.11. Ludza_2karta_Paskaidr

LA/2013/05 KF

15.04.2013.

Jaunas piekabes-personāla pacēlāja iegāde SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām - NOLIKUMS

LA 2013/04

31.01.2013.

Atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu mājas Latgales ielā 51, Ludzā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

1. NOLIKUMS

2. BŪVDARBU APJOMI

3. TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

 

3.1. Dokuments 1

 

3.2. Dokuments 2

 

3.3. Dokuments 3

 

3.4. Dokuments 4

Atbildes uz jautājumiem

LA 2013/2-ERAF

01.03.2013.

„Degvielas iegāde SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām” -NOLIKUMS

LA 2013/03

22.01.2013.

„Malkas iegāde” - NOLIKUMS

LA 2013/01

 

Iepirkumi : 2019.gads; 2018.gads; 2017.gads; 2016.gads; 2015.gads; 2014.gads; 2012.gads