Iepirkumi_2016

 

Datums

Līguma priekšmets

Identifikācijas numurs

06.12.2016.

“Malkas iegāde

SIA ”LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām”.

NOLIKUMSPAZIŅOJUMS

LA 2016/15

09.11.2016.

„Puķu stādu  iegāde

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām”.

NOLIKUMSTeh.specifikācija-tehniskais piedāvājums Finanšu piedāvājums, LĪGUMA PROJEKTSPAZIŅOJUMS

LA 2016/14

12.10.2016.

Dažādu celtniecības materiālu iegāde

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām”.

NOLIKUMSPAZIŅOJUMS

LA 2016/13

12.10.2016.

„Būvmateriālu iegāde

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām”.

NOLIKUMSTeh.specifikācija un finanšu piedāvājumsAtbildes uz pretendentu jautājumiem, LĪGUMA PROJEKTS (ar grozījumiem)PAZIŅOJUMS

LA 2016/12

23.08.2016.

„Degvielas iegāde SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām”.

NOLIKUMSPAZIŅOJUMSPAZIŅOJUMS2

LA 2016/11

31.05.2016.

“Būvmateriālu iegāde objektam-

atkritumu šķirošanas ceha būvniecība Rūpniecības ielā 2a, Ludza”.

NOLIKUMSbūvprojektsPAZIŅOJUMS

LA 2016/10

27.05.2016.

“Katliekārtas nomaiņa Kr.Barona ielā 49a, Ludza”.

NOLIKUMS,  PAZIŅOJUMS

LA 2016/09

02.05.2016.

“PVC logu iegāde

SIA ”LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām”.

NOLIKUMSAtbildes uz pretendentu jautājumiemAtbildes uz pretendentu jautājumiem2PAZIŅOJUMS

LA 2016/08

21.04.2016.

“Pārvietojamo BIO tualešu piegāde

SIA ”LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām”.

NOLIKUMSPAZIŅOJUMS

LA 2016/07

18.04.2016.

Jumta seguma atjaunošana 18.Novembra ielā 25, Ludza”.

NOLIKUMSAtbildes uz pretendentu jautājumiemAtbildes uz pretendentu jautājumiem2, PAZIŅOJUMS

LA 2016/06

04.04.2016.

“Šķembu iegāde

SIA ”LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām”.

NOLIKUMSPAZIŅOJUMS

LA 2016/05

04.04.2016.

“Karstā asfaltbetona iegāde

SIA ”LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām”.

NOLIKUMSPAZIŅOJUMS

LA 2016/04

23.02.2016.

Finanšu līzingapakalpojumshidrauliskā autopacēlāja iegādei”.

NOLIKUMS, PAZIŅOJUMS

LA 2016/03

10.02.2016.

„Elektroenerģijas iegāde

SIA ”LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām”.

NOLIKUMSAtbildes uz pretendentu jautājumiem, LĪGUMA PROJEKTSPAZIŅOJUMS

LA 2016/02

26.01.2016.

Gāzes skaitītāju iegāde

SIA ”LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām.

NOLIKUMSPAZIŅOJUMS

LA 2016/01

 

 

 

Iepirkumi : 2019.gads; 2018.gads; 2017.gads; 2015.gads; 2014.gads; 2013.gads; 2012.gads