Iepirkumi_2017

 

 

Datums

Līguma priekšmets

Identifikācijas numurs

24.10.2017

“Puķu stādu iegāde

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām”.

NOLIKUMSPAZIŅOJUMS

LA2017/09

27.09.2017

“FINANŠU LĪZINGA PAKALPOJUMS KRAVAS PAŠIZGĀZĒJA IEGĀDEI”.

NOLIKUMSPAZIŅOJUMS

LA2017/10

19.09.2017

Darba apģērbu iegāde

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām" NOLIKUMSTehniskais un finanšu piedāvājumsAtbildes uz pretendentu jautājumiemPAZIŅOJUMS

LA2017/08

21.08.2017

Lietotas specializētas sadzīves atkritumu savākšanas automašīnas piegāde

NOLIKUMSPAZIŅOJUMS

LA2017/07

11.08.2017.

KRAVAS PAŠIZGĀZĒJA AR ZIEMAS DIENESTA APRĪKOJUMU IEGĀDE

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām.

NOLIKUMSAtbildes uz pretendentu jautājumiemPAZIŅOJUMS

LA 2017/06

04.04.2017.

Karstā asfaltbetona iegāde

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām.

NOLIKUMSPAZIŅOJUMS

LA 2017/05

03.04.2017.

Šķembu iegāde

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām.

NOLIKUMSPAZIŅOJUMS

LA 2017/04

27.03.2017.

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”

izsludina iepirkuma procedūru:

„Būvprojekta izstrāde projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” īstenošanai”

NOLIKUMSPAZIŅOJUMS,

PLĀNOTIE KANALIZĀCIJAS TĪKLI,

Tehniskās specifikācijas,

PAZIŅOJUMS


LA 2017/03-KF

08.03.2017.

IZSOLE:

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pārdod par brīvu cenu  - kravas pašizgāzēju Iveco 260E27, valsts reģistrācijas numurs HC 7911, nosacītā cena: EUR 5700,00SLUDINĀJUMSNOTEIKUMI

08.03.2017

15.02.2017.

Zāģmateriālu iegāde SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām.

NOLIKUMSLĪGUMA PROJEKTSPAZIŅOJUMS

LA 2017/02

07.02.2017.

IZSOLE:

Kustamās mantas –kravas pašizgāzēja Iveco 260E27,

valsts reģistrācijas numurs HC 7911, IZSOLES NOTEIKUMI,PAZIŅOJUMS

protokols Nr.1

06.02.2017

10.01.2017.

Gāzes skaitītāju iegāde

SIA ”LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām.

NOLIKUMS PAZIŅOJUMS

LA 2017/01

 

 

Iepirkumi : 2019.gads; 2018.gads; 2016.gads; 2015.gads; 2014.gads; 2013.gads; 2012.gads