Iepirkumi_2018

 

Datums

Līguma priekšmets

Identifikācijas numurs

15.11.2018

“Degvielas iegāde

SIA ”LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām”.

NOLIKUMS,

PAZIŅOJUMS

LA2018/10

05.09.2018

„ Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros”  Paziņojums par iepirkuma izsludināšanuNOLIKUMS, A.pielikums-būvprojekti (179 MB),

Atbildes uz jautājumiem,

Atbildes uz jautājumiem 2

PAZIŅOJUMS

LA2018/09-KF

27.07.2018

„ Inženiertehniskā uzraudzība projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” īstenošanai” Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu, NOLIKUMS

Paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūrā,

Grozījumi 01.08.2018,

Nolikums ar grozījumiem.

Atbildes uz jautājumiem

PAZIŅOJUMS

LA2018/08-KF

12.07.2018

„ Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros”  Paziņojums par iepirkuma izsludināšanuNOLIKUMSA.pielikums-būvprojekti (179 MB),

Paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūrā ,

Grozījumi 01.08.2018,

Nolikums ar grozījumiem.

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem -2 kārta

Paziņojums par iepirkuma pārtraukšnu


LA2018/07-KF

14.03.2018

“Karstā asfaltbetona iegāde

SIA ”LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām”.

NOLIKUMSPAZIŅOJUMS

LA2018/06

14.03.2018

“Šķembu iegāde

SIA ”LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām”.

NOLIKUMSPAZIŅOJUMS

LA2018/05

02.03.2018

“Malkas iegāde

SIA ”LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām”.

NOLIKUMSPAZIŅOJUMS

LA2018/04

16.02.2018

“Elektroenerģijas iegāde

SIA ”LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām”.

NOLIKUMS,  Atbildes uz pretendentu jautājumiem, NOLIKUMS ar grozījumiem,

PAZIŅOJUMS

LA2018/03

09.02.2018

“Malkas iegāde

SIA ”LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām”.

NOLIKUMSPAZIŅOJUMS

LA2018/02

24.01.2018

“Gāzes skaitītāju iegāde

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām”.

NOLIKUMS, Atbildes uz pretendentu jautājumiemPAZIŅOJUMS

LA2018/01

 

 

Iepirkumi : 2019.gads; 2017.gads; 2016.gads; 2015.gads2014.gads; 2013.gads;