Iepirkumi_2018

 

Datums

Līguma priekšmets

Identifikācijas numurs

14.03.2018

“Karstā asfaltbetona iegāde

SIA ”LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām”.

NOLIKUMSPAZIŅOJUMS

LA2018/06

14.03.2018

“Šķembu iegāde

SIA ”LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām”.

NOLIKUMSPAZIŅOJUMS

LA2018/05

02.03.2018

“Malkas iegāde

SIA ”LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām”.

NOLIKUMSPAZIŅOJUMS

LA2018/04

16.02.2018

“Elektroenerģijas iegāde

SIA ”LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām”.

NOLIKUMS,  Atbildes uz pretendentu jautājumiem, NOLIKUMS ar grozījumiem,

PAZIŅOJUMS

LA2018/03

09.02.2018

“Malkas iegāde

SIA ”LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām”.

NOLIKUMSPAZIŅOJUMS

LA2018/02

24.01.2018

“Gāzes skaitītāju iegāde

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām”.

NOLIKUMS, Atbildes uz pretendentu jautājumiemPAZIŅOJUMS

LA2018/01

 

 

Iepirkumi : 2017.gads; 2016.gads; 2015.gads2014.gads; 2013.gads;

Ludzas pilsēta

Autorizēties

Apmeklētāju statistika

2
60
574580

Gadījuma attēls

Gadījuma attēls