Iepirkumi_2019

...

Datums

Līguma priekšmets

Identifikācijas numurs

15.01.2019

“Malkas iegāde

SIA ”LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām”.

NOLIKUMS

LA2019/01

 

 

Iepirkumi : 2018.gads; 2017.gads; 2016.gads; 2015.gads2014.gads;2013.gads;

Ludzas pilsēta